Holy Rood and Our Lady & St James

First Confession & First Holy Communion

Sacramental Preparation – First Confession and First Holy Communion

Criteria for enrolment

Children are prepared to undertake their first confession and receive the Eucharist for the first time in classes which take place prior to and during the 9.30am mass on a Sunday. Preparation begins in the autumn term and culminates in First Holy Communion in the following June. Classes take place during term time only.

The preparation is for children who are parishioners at Holy Rood or Our Lady & St James Church. To participate in the preparation classes children must be in Year 4 or above, born on  or  after 1/09/2015 and either:

  • live within the parish boundaries of Holy Rood or Our Lady & St James (these can be seen on the website), or
  • attend Holy Rood primary school, or
  • if they live outside of the parish boundaries, they attend Holy Rood or Our Lady & St James church as their parish church and can provide a reference from the parish priest to evidence this.

It is expected that all children are attending church on a regular basis in the years leading up to their sacramental preparation and have a basic understanding of their faith. A child’s preparation is undertaken mainly by her/his parents with the help of the catechists’ classes after which children join their parents at the start of mass. Parents therefore need to commit to their children being available to attend the class and mass each Sunday during term time.

If your child meets the above criteria and you would like him/her to start preparation in autumn 2024 then you can speak to Fr Damian after mass or email [email protected] from July 2024 when we will open the enrolment for the next set of preparation classes. We can only prepare a maximum of 25 children at one time so places will be allocated on a first come first served basis after 1.7.2024.

Key dates:

Wednesday18th September 2024 at 4:30 Meeting for parents and children in church (This is for parents who have already applied).

Enrolment: Sunday September 22nd  9:30 Mass.

First Confession: Holy Rood Church, Wednesday 12th February 6:30:pm.

Presentation of certificates. Sunday 2nd March 9.30 Mass.

First Holy Communion:Holy Rood Church, Saturday 21st June 10:00am.

Presentation of certificates: Holy Rood Church, Sunday 22nd June 9:30am Mass.

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej i pierwszej spowiedzi.

Kryteria na zapisanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.

Dzieci będą przygotowywane do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej na zajęciach, które będą odbywały się przed i w czasie  rannej mszy świętej o 9.30h. Przygotowania rozpoczynają się jesienią i trwają aż do czerwca następnego roku kiedy to dzieci przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Zajęcia odbywają się wyłącznie w okresie szkolnym (nie ma zajęć w czasie wolnym od szkoły).

Do Pierwszej Komunii świętej mogą przygotowywać się dzieci, które należą do parafii kościołów Holy Rood lub Our Lady & St James oraz dzieci będące w klasie czwartej lub wyżej i urodzone w lub po 1 września 2015 oraz spełniają jedno z poniższych:

  • Mieszkają na obszarze kościołów Holy Rood oraz Lady St James (informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych parafii) lub
  • Uczęszczają do szkoły podstawowej Holy Rood lub
  • Jeśli mieszkają poza obszarem wyżej wymienionych parafii, ale chodzą tam na msze święte, są w stanie  dostarczyć zaświadczenie od księdza potwierdzające uczestnictwo we mszach świętych.

Od dzieci oczekuje się regularnego chodzenia do kościoła oraz rozumienia podstaw wiary.

Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci są przygotowywane głównie przez ich rodziców, z pomocą katechetek na zajęciach przygotowawczych. Dzieci najpierw uczestniczą w katechezach a potem dołączają do rodziców na początku mszy świętej (o 9.30), o ile  restrykcje dotyczące Covidu na to pozwolą. Rodzice powinni zobowiązać się do tego aby ich dzieci regularnie  uczestniczyły  w katechezach i we mszach świętych.

Jeśli Wasze  dziecko spełnia wyżej wymienione kryteria i chcielibyście aby rozpoczęło przygotowania do komunii jesienią 2024 prosimy o kontakt z ojcem Damianem. Można to zrobić albo po mszy świętej lub wysłać e-mail na adres [email protected] Zgłoszenia prosimy składać od 1 lipca 2024. Liczba miejsc jest ograniczona (25 miejsc) i liczy się kolejność zgłoszeń.

Ważne daty

W środę 18 września 2024 o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie w kościele dla rodziców i dzieci (dla tych rodziców, którzy już zgłosili swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej)

Oficjalne przyjęcie do grona kandydatów do Pierwszej Komunii Świętej: Niedziela 22 wrzesnia na mszy świętej o 9.30.

Pierwsza spowiedź: Środa 12 luty o godzinie 18.30 w kościele Holy Rood.

Pierwsza Komunia Święta: Sobota 21 czerwca o godzinie 10 w kościele Holy Rood

Rozdanie Certyfikatów komunijnych: Niedziela 22 czerwca godzina 9.30 na mszy Świętej.